Partille ska fortsätta att ha ett företagsklimat i toppklass. Därför inför vi #topp10till2020 – ett utvecklingsprogram för att synliggöra kommunens arbete att kontinuerligt utveckla och förbättra servicen till de lokala företagen.

Flera av framtidens tillväxtutmaningar är gemensamma för Göteborgsregionen och kräver samarbete över kommungränserna. Därför utgår Partille kommuns utvecklingsprogram från fem av de strategiska områden för att stärka näringslivets förutsättningar som identifieras i Göteborgs stads näringslivsstrategiska program.

#topp10till2020 innehåller konkreta aktiviteter kopplade till de strategiska områdena för Partille – för ett ännu starkare företagsklimat och därmed även en ännu starkare kommun.

Strategiska områden

kompetensforsorjning_mini.png

Kompetensförsörjning

attraktionskraft_mini.png

Attraktionskraft

infra_tillganglighet_mini.png

Infrastruktur & tillgänglighet

markb_fysiskplanering_mini_nya.png

Markberedskap & fysisk planering

foretagsklimat_mini.png

Företagsklimat