I Partille finns cirka 3200 registrerade företag inom nästan 400 branscher. Varje år startas 200 till 250 nya företag. Kommunens näringslivsenhet och näringslivsgrupp arbetar för att göra det enklare för företagare att etablera sig här.

Näringslivsenheten

Näringslivsenheten är en förmedlande länk mellan dig som företagare och Partille kommun. Vi anpassar vårt stöd utifrån de behov du har som företagare och guidar dig vidare både till rätt verksamheter inom kommunen och organisationer och nätverk i det lokala näringslivet. Kontakta näringslivsenheten via Partille kundcenter. Håll även koll på vad som händer för företagare via kommunens webbplats och nyhetsbrev Partille näringsliv  och vår facebooksida facebook.com/partillenaringsliv.

Näringslivsgruppen

Näringslivsenheten kompletteras av en kommunens näringslivsgrupp. Personerna som ingår i gruppen jobbar med olika saker inom kommunen, men alla har en koppling till företagande på något sätt. Syftet med gruppen är att förbättra samordningen av företagarfrågor inom kommunen och därmed även vår service till företagare. Kontakta gärna näringslivsgruppen via Partille kundcenter med konkreta förslag och synpunkter på vad du som företagare tycker att vi kan förbättra.

Tillstånd & tillsyn

När du ska starta, utöka eller ändra en verksamhet som regleras i lag, måste du anmäla eller söka tilltånd för verksamheten av kommunen och ibland även av andra myndigheter. Läs mer om anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter, kommunens tillsyn och om ditt ansvar som företagare på sidan Tillstånd & tillsyn.

Upphandling & inköp

När kommunens verksamheter behöver köpa, hyra eller på annat sätt anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genomför vi upphandlingar eller inköp. Läs mer och ta del av kommunens upphandlingsplan på sidan Upphandling & inköp. På sidan har du möjlighet att anmäla ditt företag till kommunens föetagsregister för direktupphandling. På sidan hittar du även e-tjänsten avtalsredovisning för leverantörer till kommunen med ramavtal.

Företagsklimat

För att identifiera inom vilka områden som kommunen kan förbättra sin service till företagen, analyseras Partilles resultat i Sveriges kommuner och landstings (SKLs) tertialmätningar ”Löpande Insikt” och i Svenskt Näringslivs årliga undersökning och ranking av det upplevda företagsklimatet. Parallellt satsar kommunen på förstärkt kommunikation och kontinuerlig dialog med näringslivet. #topp10till2020 – ett utvecklingsprogram för att synliggöra kommunens arbete att kontinuerligt utveckla och förbättra servicen till de lokala företagen har även införts.

Flytta ditt företag hit

Markanvändning i Partille

Den fysiska samhällsplaneringen i kommunen hanteras genom ett antal planer. Planeringsavdelningen på samhällsbyggnadskontoret ansvarar för kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplan med visioner om den framtida samhällsutvecklingen i Partille samt för detaljplaner och områdesbestämmelser om hur marken får användas.

Kommunens markreserv

En del av marken i Partille utgör kommunens markreserv, det vill säga mark som i framtiden kan komma att användas för samhällsbygge. Till dess att marken behövs förvaltas den av samhällsbyggnadskontoret och kan arrenderas ut till företag. Kontakta mark- och exploateringsenheten via Partille kundcenter om du har frågor om kommunens markreserv.

Hitta mark & lokaler

Genom vårt regionala utvecklingsbolag Business Region Göteborg har du möjlighet att hitta mark för näringslivet och lediga lokaler i Göteborgsregionen. Andra exempel på webbplatser där du kan söka och hitta lokaler finner du via en sökning på "lokaler+Göteborg".

Få hjälp att etablera dig i regionen

Business Region Göteborg erbjuder även konfidentiell och kostnadsfri etableringsservice för företagare som vill till Göteborgsregionen.

Starta företag i Partille

Har du en bra företagsidé och är sugen på att starta eget? I Partille kommun satsar vi på det lokala näringslivet och vill bidra till att fler företag startas här.

Rådgivning för nyföretagare

Nyföretagarcentrum Partille ger affärsmässig rådgivning och stöd till nya företagare i Partille. Verksamheten finns i Kulturum, med ingång från Gamla Kronvägen 62 A. Där kan du få hjälp med din affärsidé, din affärsplan, budgetfrågor, marknadsföring och annat du funderar på kring ditt företagande. Nyföretagarcentrum håller också regelbundet nyföretagarkvällar som är öppna för alla intresserade. Rådgivningen och nyföretagarkvällarna är helt gratis tack vare ett lokalt nätverk av samarbetspartners som stöder Nyföretagarcentrum både med finansiella medel, personlig expertis och sitt engagemang.

Starta-eget-kurser

Genom vårt regionala utvecklingsbolag Business Region Göteborg har du möjlighet att delta i deras starta-eget-kurser. Kurserna ger dig kunskap om hur du praktiskt går till väga för att starta ett företag och en gedigen grund att stå på inför ditt framtida företagande.

Skapa din personlig checklista

verksamt.se finns samlad service och information från myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket på samma plats. Allt för att göra det enklare både för dig som vill starta företag eller redan driver ett företag. På verksamt.se kan du även skapa en checklista för vad du måste göra när du ska starta ett företag. Välj vilken företagsform du ska starta och svara på några enkla frågor så får du information och länkar som är anpassade till din situation.

Hjälp med lån och riskkapital

Via ALMI Företagspartner Väst kan du även få rådgivning och hjälp med lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. ALMI erbjuder bland annat även mentorskapsprogram och rådgivning för entreprenörer med utländsk bakgrund som vill starta eller köpa företag i Sverige.

Utveckla ditt företag

Driver du företag och vill växa? Genom vårt regionala utvecklingsbolag Business Region Göteborg har du möjlighet att delta i Expedition Framåt ett tillväxtprogram för små och medelstora företag. Programmet är indelat i etapper för att stötta företagen i sina olika tillväxtfaser. Det kan handla om att anställa sin första medarbetare, skapa ordning och reda i företaget eller att vässa ledarskap, marknadsföring, försäljning och organisation. Business Region Göteborg har även flera andra verktyg för dig som vill utveckla ditt företag. Läs mer här.

Utbildning & rådgivning om konsumenträtt

Genom Konsument Göteborg kan företagare i Göteborg, Ale, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö få hjälp att utbilda sig själva och sin personal inom konsumenträtt. Utbildningen kan till exempel vara för en bilfirma och handla om de speciella regler som gäller vid bilköp, eller för en hemelektronikbutik eller möbelaffär och handla om de frågor som finns i samband med köp av deras varor. Det kan även gälla rätten att reklamera en vara eller tjänst.

Konsument Göteborg kan även erbjuda allmän rådgivning om konsumenträtt till företagare i kommunerna ovan. Till exempel om allmänna frågor inom det konsumenträttsliga området, enklare ärenden inom den egna verksamheten som råd när man fått betalningskrav på en så kallad ”bluffaktura” och allmän information kring den aktuella frågeställningen i ett enskilt konsumentärende.

Ekonomiska problem i företaget?

Har du eller riskerar du att få ekonomiska problem i företaget? Du är inte ensam och det finns hjälp att få för företagare som hamnat i ekonomisk knipa. Vänta inte med att ta hjälp, utan gör det så snart som möjligt. Genom vårt regionala utvecklingsbolag Business Region Göteborg har du möjlighet att få hjälp snabbt, kostnadsfritt och under sekretess. Hit kan även du som är företagare med aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag vända dig. Företagsakuten erbjuder inte lån eller bidrag. Däremot kan du få upp till fem timmars kostnadsfri rådgivning och handledning med målet att förhindra en konkurs och se till att dina medarbetare kan arbeta kvar hos dig. Du kan ringa eller e-posta dem direkt med dina frågor. Telefon: 020-100 132. E-post: kontakt@foretagsakuten.se.

Ansökan om skuldrådgivning

Det är Kronofogden som handlägger ansökningar om skuldsanering. Myndigheten har information om skuldsanering för företagare. Läs mer här. Du som driver en enskild firma kan få hjälp genom kommunen att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden om ekonomin i företaget är enkel att utreda. Men vi måste först göra en bedömning i det enskilda fallet. Kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare genom Partille kundcenter.

Aktiviteter för företagare

Det arrangeras regelbundet aktiviteter för företagare i Partille. Kommunens näringslivsenhet och de lokala företagsnätverken ordnar flera gemensamma träffar för alla företagare. Till exempel frukostmöten, föreläsningar och näringslivskvällar. Syftet med våra aktiviteter är att informera, stärka och föra samman olika företag och att erbjuda utbildningar och inspirera. Håll koll på vad som händer för företagare via kommunens nyhetsbrev Partille näringsliv och vår facebooksida facbook.com/partillenaringsliv . Hör gärna även med de lokala företagsnätverken om vad som är på gång.

Tipsa oss om företagsaktiviteter!

Tipsa Partille kommun om lokala aktiviteter öppna för företagare i Partille! Vi publicerar dem gärna vår evenemangskalender på partille.se. Tipsa om evenemang här! Fyll i så detaljerad information som möjligt och bifoga gärna en bild.

Nätverk för företagare 

I Partille finns flera nätverk för företagare. Syftet med nätverken är att skapa kontakter, såväl med varandra som med kommunen, för att främja företagandet i Partille.

Frukostklubben för företagare

Frukostklubben är ett nätverk som ger dig möjlighet att marknadsföra dig och ditt företag och att knyta nya affärskontakter i Partille. Vi träffas en gång i månaden för frukost, mingel och en gemensam aktivitet till exempel ett föredrag eller ett studiebesök. Vid varje träff agerar ett företag värd med ansvar för lokal och frukost. Om du vill gå med i frukostklubben kontakta Catrin Emanuelsson. E-post: catrin.emanuelsson@seb.se

FruKost

FruKost är ett nätverk för kvinnor med företag i Partille. Ett par gånger om året bjuder nätverket in till gratis föredrag om aktuella ämnen. Aktiviteterna marknadsförs genom Partille kommuns evenemangskalender och via facebooksidan Partille näringsliv

Företagarna Partille

Företagarna Partille är en lokal förening under riksorganisationen Företagarna vars arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Företagarna Partille verkar för att skapa ett starkt lokalt nätverk bland våra företagare och samarbetar med kommunen kring olika arrangemang. Företagarna Partille träffar dessutom kommunledningen en gång i kvartalet för att diskutera näringslivsfrågor. Har du frågor eller synpunkter som du vill framföra? Kontakta ordförande i företagarföreningen Lena Råberg. E-post: lena@till-tryck.se

Företagsnätverket Bollkänlsan

Bollkänslan är IK Sävehofs affärsnätverk med i dag närmare 100 medverkande företag. Bollkänslan stöder klubbens Akademi med 300 ungdomar i åldern 15–19 år. Nätverket träffas minst tre gånger på våren och tre gånger på hösten. Deltagarna har även tillgång till en rad andra event som IK Sävehof arrangerar. Kontaktperson: Mats Janson, marknadschef. E-post: mats@savehof.se

LunchIn Göteborg Östra med Partille och Härryda

Konceptet LunchIn är svenskt och bygger fritt vidare på det digitala arbetsnätverket LinkedIn. Tanken är att med enkla medel skapa möjligheter för folk att träffa personer både ur sitt eget och andras digitala bransch- och jobbnätverk i verkligheten. Agendan för mötet är öppen och utöver priset för din lunch kostar det ingenting att delta. I Göteborgsområdet finns flera LunchIn-grupper som träffas regelbundet. Partille ingår i gruppen LunchIn Göteborg Östra tillsammans med Lerum och Härryda. Gruppens ambassadör bjuder in till träffar på torsdagar, klockan 11.30 för gemensam lunch på en lokal restaurang. Eventet rullar i de tre kommunerna med tre veckors intervall. Plats och datum för alla kommande LunchIn-träffar går att läsa på LunchIn.net. Läs mer om LunchIn här!

Företagsregister

I kommunens näringslivsregister kan du söka information om aktiva företag och organisationer i Partille. Uppgifterna kommer från affärsdatabasen webSelect som ägs av UC AB. Registret uppdateras varje vecka.

EU-rådgivning för företag

Det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe Network erbjuder gratis rådgivning till företagare om hur du kan nå ut med dina tjänster och varor på andra marknader än den svenska. Till exempel var du hittar utlysningstexter om offentlig upphandling i EU, vilka tröskelvärden som gäller för offentlig upphandling i EU och hur du kan delta i offentliga upphandlingar i andra EU-länder. Du kan också få information om EU-direktiv och andra regler som rör företagande och näringsliv i Europa och hur du kan söka EU-stöd. Enterprise Europe Network kan också hjälpa dig att få kontakt med nätverk med internationella affärspartners, agenter och distributörer.

Struktur- och investeringsfonderna

De europeiska struktur- och investeringsfonderna är EU:s främsta verktyg för att förverkliga Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa. Det finns fyra så kallade ESI-fonder i Sverige som i sin tur finansierar flera olika EU-program i vilka svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta. Mer information om ESI-fonderna och EU-programmen hittar du på EUfonder.se.

EU-projektet Göteborgs Insjörike

Du som är företagare i Partille kan söka stöd som utvecklar landsbygden genom det lokala EU-projektet Leader Göteborgs Insjörike. Partille ingår i projektet tillsammans med kommunerna Lerum, Härryda och Alingsås. Sammanlagt finns 45 miljoner kronor att söka fram tills projekttidens utgång år 2020. Det finns tre övergripande mål för EU-projektet – förbättrad livskvalitet genom samverkan, hållbar landsbygdsutveckling, hållbar besöksnäring och ökat företagande. Samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor uppmuntras.

Utmärkelser för lokala företagare

För att stimulera nyföretagande och lyfta fram lokala företag utser Partille kommun och Företagarna Partille varje år Årets uppstickare och Årets företagare. Läs mer om kommunens priser och stipendier här.

Årets uppstickare

För att uppmuntra nyföretagandet utser kommunen och Företagarna Partille  Årets uppstickare. Utmärkelsen delas ut på hösten i samband med kommunens näringslivskväll. För att kunna utses till Årets uppstickare måste vissa kriterier uppfyllas. Företagaren ska äga och driva företaget och utifrån en egen affärsidé och ha startat sin verksamhet i Partille kommun under de senaste tre åren. Om det redan finns liknande företag i kommunen måste uppstickarföretaget utmärka sig på något sätt. Kanske genom en ovanlig affärsidé, ett annorlunda utbud eller sätt att möta sina kunder. Dessutom krävs att företaget fått snurr på affärerna eftersom det efter tre år ska kunna bära sina kostnader. Fusura AB är Årets uppstickare 2018.

Årets företagare

För att uppmärksamma framförallt små och medelstora lokala företag och deras insatser utser Företagarna Partille tillsammans med kommunen Årets företagare. Utmärkelsen delas ut på våren i samband med Förtagarnas årsmöte. Årets Företagare ska äga och driva företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Andra kriterier är tillväxt, god lönsamhet, kreativitet, miljötänkande samt att visa gott ledarskap och att vara en god förebild som leder till en bra företagsutveckling i Partille. Årets företagare 2019 är Poppels bryggeri AB.

Partilles utvecklingsföretag

Med priset vill vi lyfta både det lokala näringslivet och samarbetet mellan kommunerna och Business Region Göteborg (BRG) som är så viktigt för att främja den positiva utvecklingen i hela Göteborgsregionen. Konceptet har tagits fram av GR-kommunerna och BRG. Utmärkelsen delas ut på våren på kommunens näringslivskväll. I potten finns ett års medlemskap i BRG:s tillväxtprogram Expedition Framåt värt cirka 10 000 kronor. Kandidater till Partilles pris tas fram av BRG och kommunen. BRG gör det första urvalet av tio till femton potentiella Partilleföretag med en omsättning på minst 500 000 kronor per år. Baserat på företagets förädlingsvärde och attraktionskraft väljer kommunen därefter ut vilka tre av dessa företag som ska nomineras till Partilles utvecklingsföretag. Slutligen utser en jury med representanter från BRG:s tillväxtprogram Expedition Framåt det företag som får utmärkelsen. I love pizza - årets utvecklingsföretag i Partille 2019.

Tidigare pristagare

Årets uppstickare

 • 2018 Fusura AB
 • 2017 Improve Health
 • 2016 Din Baby
 • 2015 NR KYL AB
 • 2014 High Adventure Partille AB
 • 2013 Småföretagarhuset
 • 2012 Hotel och Vandrarhem 10
 • 2011 Signmax AB
 • 2010 Smällkaramell – Re-design och inredning
 • 2009 Libanesiska bageriet i Gbg AB
 • 2008 IHP AB
 • 2007 Stilrent AB
 • 2006 Mamma Pappa Barn

Årets företagare

 • Poppels bryggeri AB
 • 2018  Signmax AB
 • 2017 Alufront AB
 • 2016 Kåhögs gård AB
 • 2015 Taras Hallgren & Son Aktiebolag.
 • 2014 Waterproof Diving International AB.
 • 2013 Cederleüfs & Svenheimers Bageri och Konditori AB
 • 2012 Johan i Hallen i Göteborg AB
 • 2011 Centraction
 • 2010 Ingen pristagare utsågs. Företagarna i Partille harmoniserade sina regler med Företagarna Riksorganisation för att underlätta för prisade Partilleföretagare att även kunna nomineras till Årets företagare på regional och nationell nivå.
 • 2009 Holmgrens Väst AB
 • 2008 Floorit AB
 • 2007 Bellis Växtmiljö AB
 • 2006 Riviera Markiser och Persienner AB
 • 2004 Milleteknik AB
 • 2003 Triumfglass och Diplom-Is AB
 • 2002 KSE Gruppen AB
 • 2001 Telekontakt Dan Olsson AB

Årets utvecklingsföretag

 • 2019 I love pizza
 • 2018 Instrumenta AB